Regulament si Conditii Reduceri si Promotii

PSK Fashion desfasoara periodic campanii si promotii speciale conform legislatiei din Romania, aceste campanii vor fi anuntate public prin intermediul retelelor sociale, anunturi, campanii de publicitate offline si online.

Fiecare campanie promotionala si oferta va fi reglementata separat, astfel Termenii si conditiile, Regulamentele si Conditiile pentru astfel de Oferte speciale vor fi reglementate separat in sectiunea noastra dedicata Oferte si  promotii.

In cele ce urmeaza ve-ti gasi termenii si conditiile generale ale Campaniilor der ofertare si Promotii oferite de catre PSK Fashion.

Articolul 1.Organizatorul campaniilor

Art.1.1. Campaniile promotionale, sunt organizate de PSK Fashion  cu sediul social in localitatea BucurestiStr. Episcopul Radu, Nr. 42, Sector 2, Romania, cod unic de inregistrare 39749836.

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniilor promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art.1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniilor, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Articolul 2. Durata. Locul desfasurarii.

Art.2.1. Campaniile promotionale se desfasoara periodic si doar pe site-ul unique-fashion.ro

Art.2.2. Perioada de acordare a produselor aflate in promotie este mentionata la sectiunea “Regulament promotii” si pentru ofertele lunii in banner-ul din pagina principala.

Articolul 3. Produse participante la campanie

Art.3.1. Obiectul campaniilor il reprezinta anumite produsele nominalizate si comercializate pe site-ul unique-fashion.ro, produse prezentate la inceputul fiecarei promotii pe site la rubrica Reduceri.

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare

Art.4.1. De aceste campanii beneficiaza orice persoana fizica avand domiciliul stabil in Romania si Uniunea Europeana, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promotii in perioadele mentionate.

Articolul 5. Modul de desfasurare a campaniilor promotionale

Art.5.1. Modul de desfasurare a fiecarei campanii promotionale va fi descris la la inceputul fiecarei promotii pe site in sectiunea “Regulament promotii” si pentru reduceri.

Art. 5.2. In cazul existentei/aparitiei posibilitatii de returnare a unui produs participant la campanii, se vor aplica prevederile descrise in Politica de Retur a Produselor.

Articolul 6. Modalitate identificare si cumparare

6.1. O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul mai multor promotii, daca nu este exprimat explicit altfel in termenii si conditiile ofertei sau a promotiilor.

6.2. Conditiile de transport si livrare se vor aplica conform prevederilor descrise in Termeni si Livrarea comenzilor.

Articolul 7. Limitarea Raspunderii

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campaniile.

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanii care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniilor.

Articolul 8. Taxe si impozite

Organizatorul campaniilor este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezentele campanii se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Articolul 9. Litigii

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campaniile promotionale se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Articolul 10. Intreruperea campaniei promotionale

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campaniile promotionale sau de a modifica regulamentul si anexele acestuia, oricand pe parcursul desfasurarii acestora, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site).

Articolul 11. Regulamentul campaniilor promotionale

Regulamentul campaniilor promotionale este afisat si disponibil site-ul Unique-Fashion.ro pe toata perioada de desfasurare a promotiilor.